Blog

Taal-, typ- of spelfouten.

Jul 13, 2017

Wat is het verschil en hoe voorkom je ze?

Foutloos schrijven is lastig. Zelfs de meest gelouterde professionals, zoals journalisten of schrijvers maken fouten. Fouten zijn echter ook vaak een kwestie van slordigheid: te snel typen, spellingscontrole vergeten, of van onwetendheid. Eigenlijk moeten we hierbij onderscheid maken tussen 3 soorten fouten: taal-, typ- en spelfouten.

taalfouten

Taalfouten hebben betrekking op onjuist taalgebruik, zoals bijv. verkeerd gebruikte woorden (ik irriteer me aan haar in plaats van ik erger me aan haar) of een verkeerde woordvolgorde. Spelfouten hebben betrekking op fout gebruik van de spellingsregels. Denk bijvoorbeeld aan woorden die los geschreven worden, terwijl ze aan elkaar moeten of gewoon aan woorden die fout geschreven worden (bijv. onmiddelijk in plaats van onmiddellijk). En typfouten (ook wel tikfouten genoemd) zijn natuurlijk foutjes die per ongeluk gemaakt worden tijdens het typen, zoals bijv. vna in plaats van van.

Het verschil tussen type- en spelfouten is trouwens niet altijd even duidelijk, want iemand die vna typt, weet waarschijnlijk wel dat dit niet goed is, terwijl iemand die onmiddellijk met 1 l typt, dat misschien ook wel weet (en dan is het dus eigenlijk een typfout), maar misschien ook niet (en dan is het een spelfout)

Gelukkig zijn er tegenwoordig genoeg goede websites, waar we alles (of bijna alles) kunnen opzoeken. De 3 websites die ik zelf vaak gebruik, wil ik hier graag met jullie delen:

3 websites om tekstfouten te voorkomen:

Download hier mijn gratis checklist met 10 onvergetelijke taaltips.